Zoznam Pomáha


Našou spoločenskou úlohou je aj pomáhať. Partnersky podporujeme tieto projekty:

 ČERVENÝ NOS Clowndoctors http://cervenynos.sk/

Nadácia Kvapka Nádeje http://www.kvapkanadeje.sk/

Linka detskej istoty  http://ldi.sk/

Liga  proti rakovine https://www.lpr.sk/

MAGNA http://www.magna.sk/

OZ MOONLIGHT Camp http://www.moonlightcamp.sk/

OZ Pluto http://ozpluto.sk/

PLAMIENOK http://www.plamienok.sk/

Slovenská katolícka charita http://www.charita.sk/

SAVIO http://savio.sk/

Unicef http://www.unicef.sk/

Úsmev ako dar  http://www.usmev.sk/