Banerová reklama


Banerová reklama

Banerová reklama

Intenzívna reklamná kampaň s veľkým zásahom

Výborný prostriedok na propagáciu  novej značky, firmy alebo nového produktu

Je vhodná najmä ak chcete osloviť  čo najväčší počet internetových užívateľov v krátkom čase

Možnosť grafického spracovania a animácie má schopnosť zaujať pozornosť návštevníka stránok, na ktorých je banner umiestnený

Výberom vhodných médií – webstránok a konkrétnych sekcií pre umiestnenie bannerovej reklamy, je možné podporiť cielenie na žiadanú skupinu potenciálnych záujemcov

Priemerná mesačná návštevnosť

 • Zoznam.sk: 2 452 153 reálnych užívateľov
 • Topky.sk: 1 772 491 reálnych užívateľov

Priemerný počet zobrazení za mesiac:

 • Zoznam.sk:   122 213 844
 • Topky.sk:     145 428 674

Výhody

 • Veľmi rýchlo púta pozornosť
 • Možné cielenie  na požadovanú cieľovú skupinu
 • Môže byť interaktívna, čiže priamo komunikovať s potenciálnym zákazníkom
 • Okamžitá spätná väzba od užívateľov
 • Vyhodnocovanie kampane aj počas jej priebehu

Pozrite si stránky, ktoré patria do nášho portfólia, kde môžete mať svoju reklamu.

Štandardné formáty

 • Top Box
 • Double square
 • Box In
 • Wide banner
 • Skyscraper
 • Take Over
 • Branding/podfarbenie
 • Banner Klasik
 • Box In (2x), Screen
 • Video Banner
 • Sponzor, text, link
 • Pre-roll spot

Neštandardné formáty

Variabilné formáty, nemajú pevné pozície, dajú sa prispôsobiť podmienkam stránok, zobrazujú sa nad obsahom stránky, ktorý prekrývajú (iLayer + Sticker, Interstitial)