Ďalšie formy reklamy


PR články a súťaže

PR články a súťaže

Je jedným z mnohých efektívnych internetových reklamných formátov

Sila tohto formátu spočíva vo vytváraní ilúzie, že nejde o reklamu, ale bežný redakčný obsah, ktorému užívatelia viac dôverujú

Svojou formou sa nelíši od bežného článku

Umožňuje účinne zasiahnuť cieľovú skupinu vybraných obsahových webov

Veľká pravdepodobnosť, že PR článkom oslovíte relevantného užívateľa

Výhodou je malá agresivita, užívatelia túto reklamu nevnímajú negatívne

Možnosť vložiť odkaz na stránku, obrázky alebo aj video

Článok sa zo stránky neodstraňuje  a vždy je možné ho spätne vyhľadať

Pri dobrej štylizácií sa  môže aj virálne šíriť

Súťaže – interaktívna forma prezentácie

Majú podobnú úlohu ako PR články

Momentom zapojenia do súťaže sa ľudia začínajú zaujímať o to čo môžu vyhrať

Je potrebné aby klient dodal krátky  úvod, súťažné otázky, obrázok

Hlasuje sa formou internetového formulára

Výhry do súťaže  dodáva klient

Možnosť  sprostredkovania databázy zapojených užívateľov