Ochrana súkromia


Záväzné firemné pravidlá

Záväzné firemné pravidlá ochrany osobných údajov pri nakladaní s osobnými údajmi v skupine Deutsche Telekom. Spoločnosť Zoznam, s.r.o. je členom skupiny Deutsche Telekom  („DT“).  Ochrana osobných údajov zákazníkov, zamestnancov a iných osôb spojených so skupinou DT je najvyššou prioritou spoločností v rámci tejto skupiny. Vytvorením  týchto Záväzných firemných pravidiel ochrany osobných údajov skupina DT v celosvetovom meradle vytvára štandardizovanú vysokú úroveň ochrany osobných údajov, ktorú je možné aplikovať na používanie údajov v rámci jednej spoločnosti ako aj  v rámci viacerých spoločností v rámci skupiny DT. Čítať záväzné firemné pravidlá.