Technické podmienky


DIRECT MAIL

Podklady musia spĺňať tieto podmienky:

  • maximálna veľkosť e-mailu aj s obrázkami je 40kB,
  • povolené formáty obrázkov sú *.gif, *.jpg, *.png,
  • obrázky musia byť pripojené k e-mailu formou prílohy a treba ich započítať do veľkostného limitu uvedeného vyššie,
  • klientom dodané HTML nesmie obsahovať volanie externého CSS ani JS, ani tzv. inline-JS 

Návrh e-mailu musí obsahovať najmä:

Sledovať prekliky je možné len spolu na všetky URL obsiahnuté v e-maile, teda nie selektívne.