Technické podmienky


TEXTOVÁ REKLAMA

  • zobrazuje sa  formou odkazu na stránke
  • musí spĺňať pravidlá slovenského pravopisu, vrátane interpunkčných znamienok (otáznik, výkričník, bodky)

Prehľad používaných textových formátov a limitov:

Názov

Rozsah

Logo

Náš tip

max. 15 znakov vrátane medzier

-

Sponzorský link

max. 100 znakov vrátane medzier

50x50 *.gif / *.jpeg, max. 10kB

Sponzorovaný odkaz

max. 280 znakov vrátane medzier

90x60 *.gif / *.jpeg, max. 10kB