Reklamné články


NATIVE

Natívny článok je redakčne spracovaný text tematicky sa tykajúci služby či produktu klienta spôsobom, ktorý čitateľovi prináša pridanú informačnú hodnotu a nezameriava sa priamo a výlučne len na propagáciu tovaru alebo služby klienta. Článok je vytvorený na základe návrhu témy redakcie či klienta tradičným spôsobom vlastným pre konkrétny magazín z portfólia spoločnosti Zoznam, s.r.o. Finálna podoba článku je v kompetencii spoločnosti Zoznam, s.r.o., ktorá zodpovedá za jeho obsah.

Bližšie informácie o propagácii klienta formou článkov sú zverejnené v Pravidlách spolupráce medzi inzerentmi  a redakciou  tu.