Ochrana súkromia


Cookies a iné online technológie na webových stránkach Zoznam, s.r.o.

Spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2A 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 24598/B, (ďalej ako „Zoznam“, „ prevádzkovateľ“ alebo „my“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje („“ alebo „osobné údaje“) návštevníkov webových stránok („dotknutá osoba“ alebo „používateľ“ alebo „Vy“) zoznam.sk a topky.sk v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov: písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo emailom na

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („ cookies tretej strany“).

Zoznam spracúva na svojich webových stránkach cookies v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách („ZEK“).

V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. nová tretia strana, úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta.

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Nevyhnutne potrebné cookies

Cookies spracúvame primárne na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky, uchovanie alebo prístup k informáciám na zariadení, na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti, zaručenie bezpečnosti a predchádzanie podvodom. Tieto cookies sa môžu nastavovať ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookies, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať. Tento účel je vyžadovaný naším webom na bežné fungovanie a nedá sa deaktivovať.

Účel spracovania osobných údajov: ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality, riadne využívanie webovej stránky.

Právny základ spracovania osobných údajov ust. § 109 ods. 8 ZEK v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem).

Názov

Účel

Doba používania

_cf_bm

Na odlíšenie medzi ľudskou a strojovou interakcie so stránkou

1 deň

PHPSESSID, JSESSIONID, ci_session, ASPSESSIONIDXXXXXXXX

spojenie používateľa

session

Test-cookie, wordpress_test_cookie

Na zistenie, ci prehliadač podporuje cookies

1 deň

euconsent-v2

Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu.

12 mesiacov

zcc

Určuje, či používateľ akceptoval pole súhlasu so súbormi cookie.

12 mesiacov

csrftoken

Cookie zabezpečujúca ochranu proti špecifickému typu softvéru útoku na webové formuláre.

12 mesiacovZoznam technických cookies sa môže meniť podľa zmien funkcionalít našej webovej stránky, jej zabezpečenia a iného nastavenia umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný zoznam technických cookies.


Všetky ostatné cookies, okrem technicky nevyhnutných, ukladáme len na základe súhlasu. Súhlas so spracovaním cookies sa vzťahuje iba na identifikátory obsiahnuté v súbore cookies. Cookies neobsahujú žiadne údaje ako Vaše meno, adresa, email, telefónne číslo alebo nick (prezývka).

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty. Na prvej vrstve cookies lišty vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“ vyjadrujete váš súhlas s používaním všetkých cookies vrátane externých cookies, ktoré na našej webovej stránke používame. Kliknutím na tlačidlo „nesúhlasím“ môžete odmietnuť ukladanie cookies, okrem tých, ktoré sú technicky nevyhnutné a ktorých používanie vysvetľujeme vyššie. Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ je možné udeliť súhlas len na vybrané účely alebo príjemcov. Vaše voľby potvrdíte tlačidlom „Uložiť“. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať a Vaše nastavenia zmeniť cez symbol GDPR alebo cez záložku „nastavenie súkromia“ v dolnej časti našej webovej stránky, čím sa Vám opäť zobrazí cookies lišta s Vašimi nastaveniami tak, ako ste ich uložili pri Vašom poslední nastavení.

Analytické a štatistické cookies nám umožňujú rozoznať a spočítať počet návštevníkov a zhromažďovať informácie o tom, ako sú webové stránky a aplikácie používané (napr. aký obsah návštevník prezerá najčastejšie a či z niektorých stránok užívateľ dostáva chybové hlásenia). To nám pomáha zlepšovať spôsob, akým naše webové stránky fungujú, napríklad Vám uľahčia nájdenie toho, čo hľadáte.

- Hodnotenie výkonnosti obsahu : je možné hodnotiť výkonnosť a účinnosť obsahu, ktorý vidíte alebo na ktorý reagujete.

- Rozvíjanie a zlepšovanie produktov: Vaše údaje môžu byť použité na zlepšenie súčasných systémov a softvéru a na vývoj nových produktov.

Na analytické a štatistické účely využívame Google analytics a Hotjar. Upozorňujeme vás, že používanie niektorých našich služieb môže mať za následok spracovanie súborov cookies mimo EÚ alebo EHP. V niektorých krajinách to znamená riziko, že k údajom bude možné získať prístup z bezpečnostných a monitorovacích dôvodov bez toho, aby ste boli o tomto spracovaní informovaní alebo si mohli uplatniť svoj právne nároky. Tiež vás nedokážeme uistiť, že si budete môcť uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby u týchto partnerov.

Ak sa údaje prenášajú do nezabezpečenej tretej krajiny, právny základ pre spracúvanie predstavuje čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas). Zoznam partnerov, s ktorými spolupracujeme, je uvedený v cookies lište.


Cookies pre marketingové účely a cielenú reklamu zaznamenávajú Vašu návštevu na našich webových stránkach, ktoré stránky ste navštívili a odkazy, ktoré ste použili. Informácie získané prostredníctvom takýchto cookies využijeme na to, aby sme Vám zobrazovali reklamy bližšie Vám a Vašim záujmom. Používajú sa tiež pre obmedzenie počtu zobrazenia konkrétnej reklamy a pomáhajú merať účinnosť reklamných kampaní. Cookies pre sociálne médiá Vám umožňujú zdieľať Vaše aktivity na webových stránkach sociálnych médii typu Facebook, prípadne aj zobrazovať personalizovaný obsah

- Hodnotenie výkonnosti reklamy: je možné hodnotiť výkonnosť a účinnosť reklám, ktoré vidíte alebo na ktoré reagujete.

- Vytvorenie personalizovaného profilu: je možné vytvoriť o vás a vašich záujmoch profil, aby sme vám mohli zobrazovať personalizovaný obsah, ktorý je pre vás relevantný.

- Používanie prieskumu trhu na vytváranie údajov o cieľovej skupine: Prieskum trhu sa môže použiť na získanie ďalších informácií o cieľovej skupine, ktorá navštevuje stránky alebo aplikácie a zobrazuje reklamy.

- Výber základných reklám: Reklamy sa môžu zobrazovať na základe obsahu, ktorý si prezeráte, aplikácie, ktorú používate, približnej polohy alebo typu vášho zariadenia.

- Výber personalizovaného obsahu: Obsah prispôsobený pre návštevníka webu na základe jeho predchádzajúcej aktivity, záujmov alebo obsahu, ktorý si prezeral.

- Používanie presných údajov o geografickej polohe: Vaše presné údaje o geografickej polohe možno použiť na podporu jedného alebo viacerých účelov.

- Vytvorenie profilu personalizovaných reklám

Je možné vytvoriť o vás a vašich záujmoch profil, aby sme vám mohli zobrazovať personalizované reklamy, ktoré sú pre vás relevantné.

Funkčné cookies sa používajú k rozpoznaniu Vášho návratu na našu webovú stránku a umožňujú nám, aby sme Vám ponúkli vylepšené a viac prispôsobené funkcie, ako je zapamätanie si Vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie a nemôžu dohľadať Vaše pohyby na iných webových stránkach.

- Uchovávanie alebo prístup k informáciám na vašom zariadení

Súbory cookie, identifikátory zariadení alebo iné informácie môžu byť uchovávané alebo prístupné na vašom zariadení na účely, ktoré uvádzame v tomto dokumente.

Technicky nevyhnutné cookies
Názov cookie Data control Trvanie Popis
ASPSESSIONID* Zoznam, s.r.o. trvanie relácie Cookie zaznamenávajúca reláciu používateľa na stránke
csrftoken Zoznam, s.r.o. 365 dní Cookie na zabezpečenie bezpečného odosielania formulárov
csrftoken-new 4networks SK&CZ, s.r.o. 365 dní Cookie na zabezpečenie bezpečného odosielania formulárov
DesktopVersion 4networks SK&CZ, s.r.o. 24 hodín Mojasvadba.sk - Pamätanie zobrazovania desktop/mobilnej verzie webovej stránky
euconsent-v2 Zoznam, s.r.o. 365 dní Reťazec súhlasu IAB TCF
ion_selected_language Zoznam, s.r.o. 1 hodina media.zoznam.sk - Pamätanie zvoleného jazyka stránky
sessionid Zoznam, s.r.o. 14 dní Cookie trvania relácie
zcc Zoznam, s.r.o. 365 dní Pamätanie udelenia súhlasu
Štatistické a analytické cookies
Názov cookie Data control Trvanie Popis
__gfp_64b Gemius S.A. 395 dní Cookie zaznamenavajúca štatisitcké ukazovateľe návštevnosti stránok pre spoločnosť Gemius
__gfp_cap Gemius S.A. 395 dní Cookies ukladajúca limitné hodnoty emisií 
Gdyn Gemius S.A. 395 dní Jedinečné ID používateľa. Umožňuje kombinovať informácie o aktivitách vykonávaných jedným používateľom vo všetkých doménach. Poskytuje informácie používané pri riadení emisie dotazníkov Gemius.
gstorage Gemius S.A. do vymazania ID používateľa, zhromaždené informácie sú rovnaké ako v súbore cookie Gdyn
gaddstorage Gemius S.A.  do vymazania ID používateľa, zhromaždené informácie sú rovnaké ako v súbore cookie Gdyn
Gtest Gemius S.A.  7 dní Skontroluje, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie tretích strán
__utma Google Analytics 2 roky po poslednej aktivite Hodnota ID používaná na identifikáciu používateľov a relácií
__utmb Google Analytics 30 minút po poslednej aktivite Používa sa na rozlíšenie nových relácií a návštev. Tento cookie sa zapisuje, keď je načítaná knižnica Ga.js JavaScript a neexistuje žiadna cookie __utmb. Cookie sa aktualizuje vždy, keď sa údaje odosielajú na server Google Analytics.
__utmc Google Analytics Koniec relácie (prehliadač) Používa sa iba so starou verziou (Urchin) služby Google Analytics a nie s aktuálnou verziou Ga.js. Používa sa na rozlíšenie medzi novými reláciami a návštevami na konci relácie.
__utmt Google Analytics 10 minút Používa sa na monitorovanie počtu požiadaviek servera Google Analytics
__utmz Google Analytics 6 mesiacov po poslednej aktivite Obsahuje informácie o zdroji návštevnosti alebo kampani, ktorá nasmerovala používateľa na webovú stránku. Súbor cookie sa nastaví, keď sa načíta JavaScript GA.js a aktualizuje sa pri odoslaní údajov na server Google Anaytics
_dc_gtm_ Google Analytics 1 minúta Používa sa na sledovanie počtu požiadaviek servera Google Analytics
_ga* Google Analytics 2 roky Používa sa na identifikáciu používateľov
_gat Google Analytics 1 minúta Používa sa na sledovanie počtu požiadaviek servera Google Analytics pri používaní Správcu značiek Google
_gid Google Analytics 24 hodín Id používaný na identifikáciu používateľov 24 hodín po poslednej aktivite
advanced_ads_page_impressions JAGA GROUP, s. r. o. 10 rokov ukladať a počítať zobrazenia stránky.
Marketingové a reklamné cookies
Názov cookie Data control Trvanie Popis
__gads DoubleClick/Google Marketing rôzny Tento súbor cookie používa spoločnosť Google na rôzne účely (napr. zabezpečenie správneho fungovania limitov frekvencie). Zahŕňa službu AdSense, ak ju máte povolenú. Tento súbor cookie je priradený k službe DoubleClick for Publishers od spoločnosti Google. Jeho účelom je monitorovať zobrazovanie reklám na stránke, za čo môže vlastník zarobiť nejaké príjmy. Hlavným účelom tohto súboru cookie je zacielenie/reklama.
__qca Quantcast 1 rok Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Quantcast, ktorá predstavuje cielenú reklamu. Ukladá informácie o prehliadači a požiadavkách HTTP.
_fbp Facebook 4 mesiace Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán
_gcl_au Google 3 mesiace Používa ho Google AdSense na experimentovanie s efektívnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby.
_pbjs_userid_consent_data Zoznam, s.r.o. 30 dní Tento súbor cookie sa používa na zistenie, či sa voľby súhlasu používateľa od posledného načítania stránky zmenili.
AdTrack-cookies R2B2 trvanie relácie Univerzálne cookies na správne fungovanie reklamných skriptov R2B2.
cto_bidid Criteo 390 dní
cto_bundle Criteo 390 dní na poskytovanie funkcií naprieč stránkami.
trc_cookie_storage Taboola 365 dní Ukladá jedinečné ID používateľa.
Funkčné cookies
Názov cookie Data control Trvanie Popis
__atuvc AddThis 2 roky Tento súbor cookie je spojený s miniaplikáciou na zdieľanie na sociálnych sieťach AddThis a ukladá aktualizovaný počet zdieľaní stránok.
__atuvs AddThis 2 roky Tento súbor cookie je spojený s miniaplikáciou na zdieľanie na sociálnych sieťach AddThis, ktorá slúži na podobný účel ako iné súbory cookie nastavené službou.
__cf_bm Cloudflare relácia Robotické produkty Cloudflare identifikujú a zmierňujú automatizovanú návštevnosť, aby chránili váš web pred zlými robotmi. Cloudflare umiestňuje súbor cookie __cf_bm na zariadenia koncových používateľov, ktoré pristupujú na stránky zákazníkov Cloudflare, ktoré sú chránené pomocou správy botov alebo režimu boja s botmi. Súbor cookie __cf_bm je nevyhnutný pre správne fungovanie týchto riešení robotov.
__rcid Zoznam, s.r.o. 3102 dní
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar 30 minút Súbor cookie je nastavený tak, aby Hotjar mohol sledovať začiatok cesty používateľa pre celkový počet relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné informácie.
_hjFirstSeen Hotjar 30 minút Súbor cookie je nastavený tak, aby Hotjar mohol sledovať začiatok cesty používateľa pre celkový počet relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné informácie.
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar 30 minút Tento súbor cookie je nastavený tak, aby Hotjar vedel, či je daný návštevník zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky vašej lokality.
_hjIncludedInSessionSample Hotjar 30 minút Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný návštevník zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácie vašej stránky
_hjSession_* Hotjar 30 minút Cookie, ktorý obsahuje aktuálne údaje o relácii. Nasleduje, že následné požiadavky v okne relácie sa pripisujú rovnakej relácii Hotjar.
c_fLang Zoznam, s.r.o. trvanie relácie Calendar.sk - pamätanie nastavenia jazyka stránky
c_fName Zoznam, s.r.o. trvanie relácie Calendar.sk - pamätanie nastavenia jazyka
c_hy Zoznam, s.r.o. 60 dní Calendar.sk - pamätanie nastavenia jazyka stránky
c_mobile Zoznam, s.r.o. 30 dní Calendar.sk - pamätanie prepnutia na mobilnú/desktopovú verziu
CanCook Zoznam, s.r.o. trvanie relácie
catids Zoznam, s.r.o. 30 dní Telkac.sk - nastavenie televíznych kanálov
chids Zoznam, s.r.o. 30 dní Telkac.sk - nastavenie televíznych kanálov
chome Zoznam, s.r.o. 10 dní Telkac.sk - nastavenie televíznych kanálov
cookie-agreed-version HWSK s.r.o. 100 dní Uloženie informácie o súhlase
cookielawinfo-checkbox-necessary WebToffee 11 mesiacov Tento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary WebToffee 11 mesiacov Tento súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Nepotrebné“.
editedCat Zoznam, s.r.o. 30 dní Telkac.sk - Pamätanie užívateľom nastavených televíznych kanálov
GetLocalTimeZone Zoznam, s.r.o. trvanie relácie Zapisuje sa pre zistenie časovej zóny v ktorej sa používateľ nachádza aby zobrazil správny čas odpočítavania
hashtag_weather_city Zoznam, s.r.o. 7 dní Hashtag.sk, plnielanu.sk - Pamätanie lokality pre zobrazovanie počasia
JSESSIONID Oracle relácia JSESSIONID je súbor cookie relácie platformy a používajú ho stránky s JavaServer Pages (JSP). Súbor cookie sa používa na udržiavanie anonymnej používateľskej relácie serverom.
LaSID Quality Unit, LLC. trvanie relácie predpredaj.sk - Funkcionalita live chat
LaVisitorId_ Quality Unit, LLC. trvanie relácie predpredaj.sk - Funkcionalita live chat
LaVisitorNew Quality Unit, LLC. 24 hodín predpredaj.sk - Funkcionalita live chat
lctpref nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. 30 dní Kariera.sk - Funkcionalita live chat
map_v3 Zoznam, s.r.o. 24 hodín Mapa.sk - úvodná lokalita a približenie mapy
PHPSESSID PHP.net Relácie Súbor cookie generovaný aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je všeobecný identifikátor, ktorý sa používa na udržiavanie premenných relácie používateľa. Zvyčajne ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre danú stránku, ale dobrým príkladom je udržiavanie stavu prihlásenia používateľa medzi stránkami.
player_disable_ads Zoznam, s.r.o. 10 minút Vypnutie reklamy prehrávanej vo videu v reklamných článkoch
search Zoznam, s.r.o. 30 dní Predpovede.sk - pamätanie vyhľadanej lokality
search_params Zoznam, s.r.o. 30 dní Kariera.sk - pamätanie vyhľadávania
shield-notbot-nonce JAGA GROUP, s. r. o. trvanie relácie Pre všetkých návštevníkov a používateľov sa používajú dočasné súbory cookie, ktoré zapisujú hodnotu unikátnu (neopakujúcu sa) hodnotu pre systém NotBot. Tento súbor cookie sa používa na prekonanie obmedzení uložených doplnkami pre ukladanie stránok do vyrovnávacej pamäte wordpress, ktoré neumožňujú aktualizáciu unikátnych hodnôt na stránke. Unikátnu hodnotu zapisuje prostredníctvom súboru cookie, aby bol pre klienta zabezpečený, prístup k najnovšej platnej unikátnej hodnote. Tento súbor cookie nič nesledujea nie je prepojený s akýmikoľvek používateľmi alebo návštevníkmi. Jednoducho poskytuje údaje požadované systémom NotBot na úspešné dokončenie požiadaviek.
zPlayer.infinityplay.skipVideos Zoznam, s.r.o. 2 dni Zoznam už zhliadnutých videí v nekonečnom prehrávaní (kvôli zabráneniu opakovaného zobrazenia rovnakých viedí)

Cookies na rozosielanie webových notifikácií slúžia na identifikáciu návštevníka webu, ktorý sa prihlásil na odber webových notifikácii. Softvér, ktorý na rozosielanie webových notifikácii používame je PushPushGo a OneSignal. Softvér ukladá anonymné štandardné cookies. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické účely a na doručovanie informácií o novom obsahu na webovej stránke.

Služby tretích strán, ktoré využívame na analytické, štatistické, reklamné a marketingové účely

Webové stránky Zoznamu využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Ireland („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
Informácie, ktoré vytvára súbor cookie a ktoré sa týkajú vášho spôsobu používania webovej lokality, sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR , tj. váš súhlas. Ak sa údaje prenášajú do nezabezpečenej tretej krajiny, právny základ pre spracúvanie predstavuje čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

Na našu webovú stránku môžeme umiestniť YouTube videá, ktoré sú uložené na https://www.youtube.com a dajú sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Všetky YouTube videá sú vložené v „rozšírenom režime ochrany osobných údajov“, čo znamená, že ak si neprehrávate videá, do YouTube sa neodošlú žiadne údaje o Vás ako o používateľovi. Dáta sa prenášajú iba počas prehrávania videa. Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracovania na YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa služby. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavení ochrany Vášho súkromia. Adresa a zásady ochrany osobných údajov služby YouTube: Google LLC, Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.

Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe výkonu nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte:

právo namietať -máte právo kedykoľvek vzniesť námietku, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu, ktoré sa Vás týka

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, máte:

právo na odvolanie súhlasu - máte právo Váš súhlas so spracovaním na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať

Všetky informácie o Vašich právach pri spracovaní údajov a o tom, ako tieto práva uplatniť, sú zverejnené v Poučení o právach osôb pri spracovaní údajov.