Reklamné články


DODATOČNÁ PODPORA PR ČLÁNKOV

 - Servovanie reklamných článkov na magazínoch v portfóliu Zoznamu prostredníctvom platformy Strossle

- Cielenie na relevantné publikum. Odporúčanie reklamy používateľom zabezpečuje umelá inteligencia na základe ich preferencií

- Umiestnenie vo vyhradenom boxe „Odporúčame“ v natívnom prostredí redakčných článkov

- Vysoká efektivita pri nízkych nákladoch - PPC