Reklamné články


ONLINE ROZHOVOR

- Reklamný článok s natívnym charakterom

- Efektívny nástroj na budovanie brand awareness a vzťahu k stakeholderom klienta

- Pridaná hodnota spočíva v priamej interakcie s potenciálnym zákazníkom klienta

- Komunikácia s angažovaným publikom

- Klient si môže zvoliť či bude absolvovať online rozhovor priamo v redakcii alebo z pohodlia domova prostredníctvom online prístupu

- V prípade vzdialeného online prístupu, budú klientovi sprístupnené prihlasovacie údaje do redakčného systému spolu s inštruktážnym videom

-Teasingový článok s apelom na zasielanie otázok od čitateľov je publikovaný cca 5-7 dní pred termínom online rozhovru

 

Technické špecifikácie: 

- Klient stanoví termín a presný čas online rozhovoru

- Trvanie online rozhovoru: 60 minút

- 10 dní pred realizáciou online rozhovoru klient dodá nasledujúce podklady:

- fotografia osoby, ilustračné fotografie produktu alebo služby: minimálne 1 a maximálne 7 ks, s uvedením, ktorá z nich bude hlavná (titulná), a ktoré budú v tele článku alebo v galérii k článku (a ak je to potrebné, aj uvedenie autora fotografií), rozmery približne 800*600 pixelov, pomer strán hlavnej fotografie je 4:3, stručný popis ku každej fotografii.

- Text PR článku s informáciami o osobnosti poskytujúcej online rozhovor: rozsah maximálne jedna strana A4, typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5

- Označenie, z ktorého slova v článku má smerovať hyperlink a kam má byť presmerovaný