Iné formy reklamy


Pracovné pozície

Nájdite si tých správnych ľudí

  • Jeden z najnavštevovanejších pracovných portálov na Slovensku funguje od roku 2008
  • Služby online: zverejňovanie pracovných ponúk, prístup k životopisom v databáze  CV, správa výberového procesu, customizovaný dizajn, automatický import
  • Unikátne služby: videovizitka uchádzača, pre-testing, synergia s produktovým portfóliom Zoznam.sk

36 % redukcia času vďaka pre-selekcii

Pre testing

  • Individuálne testy podľa požiadaviek klienta
  • Certifikované jazykové testy podľa požiadaviek klienta

Video vizitka

Namiesto hodinového interview si pozriete videovizitku, ktorú Vám uchádzač  zašle cez Kariéru

Kariérainfo.sk

Jednotka v pracovných online magazínoch. Kariérna poradňa, pracovno-právna poradňa.

Získajte viac info o kariérainfo.sk.

 

3 360 490 pageviews (zhliadnutých stránok)/mesiac*

385 907 reálnych užívateľov/mesiac*

21 690 aktívnych životopisov**

4 148 zverejnených pracovných pozícií/mesiac**

3 683 registrovaných firiem a personálnych spoločností**

 

* - Zdroj: AIM monitor 04/2018

** - Zdroj: Zoznam, s.r.o.