Technické podmienky


VIDEO SPOT

Videá v článkoch (pre-roll spot,post- roll spot) musia spĺňať nasledovné kritériá:

  • formát videa je 16:9, t.j. pomer rozmerov strán: 16 (dĺžka) ku 9 (šírka),
  • dĺžka videa je maximálne 30 sekúnd,
  • formát videa je *.mp4, *.avi alebo *.flv.