Technické podmienky


VÝROBA REKLAMY

1.Výroba reklamných prvkov:

  • cena podľa celkovej náročnosti

  • štandardné reklamné formáty: 100 €

  • neštandardné reklamné formáty: 200 €

  • špeciálne produkty (stránky, upútavky a.p.): podľa dohovoru s obchodným oddelením

2. Nasadenie reklamných formátov:

  • Podklady pre nasadenie reklamných prvkov musia byť odladené pre konkrétne stránky, kde sa predpokladá ich nasadenie. Je na objednávateľovi, aby si funkčnosť dodávaných prvkov odskúšal.

  • Ak zaslané podklady nebudú v súlade s Technickými podmienkami, Obchodné oddelenie Vás o tom upovedomí a s Vašim súhlasom Vám naši programátori radi pomôžu s ich prípravou.

3. Štatistiky kampane:

  • Ku každej kampani sa automaticky generuje štatistika, ktorá je zdarma. Klient dostáva online prístup k štatistikám kampane. Štatistika obsahuje aktualizované detailné údaje o počte impresií, počte kliknutí na banner a koeficiente CTR.