Transparentné financovanie


V zmysle §103 – Transparentnosť financovania, ods. 1 až 3 zák. č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách spoločnosť Zoznam, s. r. o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava – mestská časť – Ružinov, IČO: 36 029 076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 24598/B v roku 2022 nebola financovaná hromadným financovaním vo forme darov alebo plnení a hromadné financovanie nebolo realizované ani treťou osobou.